'Het gaat ons niet om het bouwen alleen’ Berit Ann Roos en Jan Arend Mulder vormen samen architectenteam Ruimte Maken. Ruimte Maken richt op het welbevinden van mensen in ruimten. Daarbij gaan Roos en Mulder niet, zoals de traditionele architect, uit van bouwen. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, architecten die niet willen bouwen, maar ze vinden dat de optimale oplossing vaak anders is dan vooraf verwacht. Ze hechten dan ook veel belang aan een goede analyse van de bestaande situatie en de wensen voor de toekomst. Hierin vullen Roos en Mulder elkaar goed aan, Roos gaat graag uitgebreid in gesprek met de (toekomstige) gebruiker van de ruimte, Mulder richt zich op het tot in de puntjes uitpluizen van de ruimtelijke situatie. Samen komen ze tot een concept dat niet alleen ingenieus is, maar ook praktisch, kostenbesparend en tot in detail uitgewerkt. Om te komen tot een optimale oplossing hebben Roos en Mulder niet eens zo gek veel nodig. Ruimte Maken is namelijk niet alleen spaarzaam in het bouwen maar ook bij het bouwen. Door ruimte en materialen zo te gebruiken dat je alles er uit haalt wat er in zit valt er veel te besparen. Bovendien levert een goeduitgedacht en in gezamenlijkheid gemaakt plan tijdens het verdere proces veel besparingen op. Zo komt Ruimte Maken tot simpele en vooral ook haalbare oplossingen die een grote verbetering opleveren. Ruimte Maken werkt graag samen, met de opdrachtgever en de (toekomstige) gebruikers of bewoners. Daarbij kiezen Roos en Mulder, anders dan de meeste architecten, voor een grondige analyse van de waarden die mensen onderschrijven. Waarden zeggen volgens hen namelijk veel meer dan wensen.Wensen beschrijven wat iemand wil, daarachter zitten woon/werkwaarden die iets zeggen over de oorsprong van deze wensen. Door het samen ontdekken van deze waarden ontstaat volgens Roos en Mulder een sterkere verbinding tussen hen en de opdrachtgever, maar ook tussen de opdrachtgever en de toekomstige ruimte. Van dorpsvisie tot sportkantine, van zorgcomplex tot busbaan, elke bebouwing is van invloed op de ruimte zoals wij hem beleven. Ruimte Maken richt zich dan ook in de breedte op het gebruik van ruimte; hoe gebruiken we het nu en hoe kunnen we het nog beter, veiliger of prettiger gebruiken? Vanuit een drive om alles er uit te halen wat er in die ruimte zit onderzoeken ze te pas en te onpas hoe het anders, hoe het beter,zou kunnen. Vanuit deze onderzoekende instelling blijven ze zichzelf uitdagen en ontwikkelen. Ruimte staat namelijk niet stil. Meer weten klik op:                          of:
Berit Ann Roos
Ruimte Maken
info@ruimtemaken.com
Jan Arend Mulder